משפחת שטרית - Shitrit Family

Statistics — משפחת שטרית - Shitrit Family

This family tree was last updated on July 17, 2016 (Tamuz 11, 5776).

Individuals
Males
77
54.6%
Females
62
44%
Total surnames
Families
Sources
Media objects
Repositories
Total events
44
Total users
13
News
הפינה לשיפוטכם!
August 31, 2011 (Elul 1, 5771) - 2:07:12 a.m.

איך כותבים
August 31, 2011 (Elul 1, 5771) - 2:00:33 a.m.

קיימות שתי צורות שכיחות. האחת shitrit מקורה בישראל ובארצות דוברות אנגלית כאנגליה וארצות הברית. השניה chetrit מקורה במרוקו עצמה מתוך הכתיב הצרפתי.

מילון אוקספורד לשמות משפחה אמריקאים מציין שמקור שם המשפחה street הוא שיבוש אפשרי של chetrit הספרדי ו/או שיבוש של Strasser האשכנזי. להלן הציטוט:
 

Last Name: Street
English: habitational name from any of the various places, for example in Hertfordshire, Kent, and Somerset, so named from Old English strǣt ‘paved highway’, ‘Roman road’ (Latin strata (via)). In the Middle Ages the word at first denoted a Roman road but later also came to denote the main street in a town or village, and so the surname may also have been a topographic name for someone who lived on a main street.
Jewish: Americanized form of the Sephardic surname Chetrit, of uncertain origin.
Americanized form of Ashkenazic Jewish Strasser and a number of other similar surnames.

Dictionary of American Family Names, Oxford University Press, ISBN 0-19-508137-4
 

מעניין לבדוק!

Favorites
משפחת שטרית - Shitrit Family
Slide show
This family tree has no images to display.
On this day
No events exist for today.