משפחת שטרית - Shitrit Family

Statistics
משפחת שטרית - Shitrit Family
This family tree was last updated on 20 April 2015 (1 Iyar 5775).
Individuals141
Males77
54.6%
Females62
44.0%
Total surnames31
Families41
Sources1
Media objects4
Repositories0
Total events44
Total users13
Earliest birth year1890 (5650)עמרם שטרית
Birth May 1890 (Iyar 5650) - צפרו, מרוקו
Death 25 January 1968 (24 Tevet 5728) (Age 77) - ירושלים, ישראל
Latest birth year2007 (5767)This information is private and cannot be shown.
Earliest death year1890 (5650)אליהו שטרית
Birth - צפרו, מרוקו
Death 16 May 1890 (26 Iyar 5650) - צפרו, מרוקו
Latest death year2012 (5772) חיים שטרית
Birth 1 January 1930 (1 Tevet 5690) - צפרו, מרוקו
Death 2 January 2012 (7 Tevet 5772) (Age 82) Age: 81 - בית חולים קפלן, רחובות
Individual who lived the longest82חיים שטרית
Birth 1 January 1930 (1 Tevet 5690) - צפרו, מרוקו
Death 2 January 2012 (7 Tevet 5772) (Age 82) Age: 81 - בית חולים קפלן, רחובות
Average age at death67Males: 67   Females: 0
Family with the most children10This information is private and cannot be shown.
Average number of children per family2.56 
View statistics as graphs

Most common surnames

News
הפינה לשיפוטכם!
31 August 2011 (1 Elul 5771) - 02:07:12

איך כותבים
31 August 2011 (1 Elul 5771) - 02:00:33

קיימות שתי צורות שכיחות. האחת shitrit מקורה בישראל ובארצות דוברות אנגלית כאנגליה וארצות הברית. השניה chetrit מקורה במרוקו עצמה מתוך הכתיב הצרפתי.

מילון אוקספורד לשמות משפחה אמריקאים מציין שמקור שם המשפחה street הוא שיבוש אפשרי של chetrit הספרדי ו/או שיבוש של Strasser האשכנזי. להלן הציטוט:
 

Last Name: Street
English: habitational name from any of the various places, for example in Hertfordshire, Kent, and Somerset, so named from Old English strǣt ‘paved highway’, ‘Roman road’ (Latin strata (via)). In the Middle Ages the word at first denoted a Roman road but later also came to denote the main street in a town or village, and so the surname may also have been a topographic name for someone who lived on a main street.
Jewish: Americanized form of the Sephardic surname Chetrit, of uncertain origin.
Americanized form of Ashkenazic Jewish Strasser and a number of other similar surnames.

Dictionary of American Family Names, Oxford University Press, ISBN 0-19-508137-4
 

מעניין לבדוק!

Favourites
משפחת שטרית - Shitrit Family
Slide show
This family tree has no images to display.
On this day
No events exist for today.